ﻣﺮﺩ ﻣﺴﻨﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺴﺮ25ﺳﺎﻟﻪ ﺍﺵ ﺩﺭ ﻗﻄﺎﺭ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ.ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ،ﻗﻄﺎﺭ ﺷﺮﻭﻉ ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 19 بازدید
بهمن 90
12 پست
ترسا
2 پست
فارسی_1
2 پست
بازیگر
3 پست
آنالیا
2 پست
جید
1 پست
همسان
2 پست
لوکاس
1 پست
داستان
5 پست
حکایت
4 پست
پند
1 پست
رساله
1 پست